Padaczka a zaburzenia psychiczne

Cyklotymia jest oceniana, jako małe zaburzenie psychiczne, określane podobnie jako stan depresyjny, który jednak ciągle nie wymaga leczenie farmakologicznego. Cyklotymia często porównywalna jest do dystymii, jednak oba schorzenia psychicznie dość dobrze się z siebie różnią.

Zaburzenie psychiczne W poniższym artykule skupimy się na określonym zaprezentowaniu, czym stanowi przedstawiona anomalia psychiczna. Zaczynając a od początku, cyklotymia jest zaburzeniem psychicznym. Zapewne stanowić czynnikiem zmierzającym do powstawania choroby afektywnej dwubiegunowej. Jej rozpoznanie jest możliwe zazwyczaj w pierwszej i trzeciej fazie życia człowieka, kojarzy się zazwyczaj z nadużywaniem alkoholu oraz zmierza do całej destabilizacji w życiu społecznym.

Leczenie Oczywiście, wykryta cyklotymia powinna zostać natychmiast poddania leczeniu. Jednak, jak wspomniano wcześniej, nie będzie toż stricte leczenie farmakologiczne, podobne do zabiegu działania depresji, bowiem podawane preparaty będą uważały głównie zadanie stabilizujące nastrój, a dopełnieniem działania będzie psychoterapia.

Fazy Zapadnięcie na cyklotymię wyróżnia się uciążliwymi zmianami nastroju. Ważna ją wydać na dwie fazy:

Faza subdepresji, na którą łączą się: abulia, czyli problem z podejmowaniem decyzji, apatia, spadek libido oraz permanentne zmęczenie i fakty z uwagą, zaburzenia łaknienia, bezsenność, ciągłe poczucie pustki, smutku oraz braku wsparcia, nieumiejętność odczuwania przyjemności, zaniedbywanie się, brak energii, pesymistyczne spraw i wycofanie społeczne. Faza hipomanii, czyli dobry stan, wesołość, euforia, wysoka samoocena i pewność siebie, wzmożony popęd seksualny, pobudzenie psychoruchowe i zmniejszone zapotrzebowanie na odpoczynek, gonitwa myśli, słowotok, spadek zdolności jasnego myślenia, problemy z uwagą uwagi, pasja i wrogość, poczucie mocy oraz entuzjazm, podejmowanie ryzykownych zachowań, urojenia.

Wada ta zwykle pojawia się u kobiet, które chorują na dwubiegunowość. Poza tym wpływ są ponad takie czynniki jak wielki stopień kortyzolu, niski poziom serotoniny, jak również więcej stresujące sytuacje. Też bardzo długi wpływ mają też wykształcenie i środowisko, w jakiej przebywają potencjalnie chorujące osoby.