Obowiazek kasy fiskalnej ustawa

Zarządzamy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy użyciu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą zapłacić w walucie obcej, zwykle w euro. Czy ewidencja na kwocie fiskalnej w innej walucie jest możliwa?

W kontaktu z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do robienia wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z wszelkiej sprzedaży, a też do zarządzania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, podobnie gdy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który ma dane, jakie powinny znajdować się na rachunku fiskalnym, koniecznie musimy oznaczać walutę, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, które pragną robić kasy rejestrujące zapisane są choć w dziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak więc, w treść § 14 ust. 1 tego zdecydowania program do sprzedaży w sklepie powinien stanowić m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, lub jej skrótu, a też zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie daty i czasu zmiany; zapisania chwili a czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w drugiej walucie w pamięci fiskalnej, a i przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na dalekie waluty, przy czym wynik przeliczenia razem z daniem kosztu i złożeniem zapłaty wymaga być zamknięty na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych jednostek; przeliczenie musi zostać zbudowane z dokładnością nie krótszą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Również do oznaczenia skrótu nazw walut obcych bierze się oznaczenia, jakie są stosowane przez Polski Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma cel prowadzić sprzedaż towarów na pracę konsumentów, którzy uiszczają opłatę w walutach obcych, więc co do zasady, musi być kasę fiskalną, zaopatrzoną w zależność, która da przeliczenie kursu walut.

Z formy, która stała zdefiniowania w wydarzeniu można wywnioskować, iż stawka za zakupione produkty jest żyć podejmowana w euro, w terminie gdy wartość sprzedaży będzie pokazana w złotówkach. Przepisy, które mówią VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy przyznać do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.