Gotowanie peczaku

Tłumaczenia ustne umożliwiają komunikację pomiędzy rozmówcami reklamującymi się w dwóch innych językach mówionych bądź w sukcesie, gdy jakaś z głów posługuje się językiem migowym. Sama czynność określana mianem tłumaczenia ustnego, to wybieranie identycznego znaczenia pomiędzy ludźmi operującymi innymi językami, i celem tej czynności jest nawiązanie komunikacji i przekazywanie informacji. Tłumaczenia ustne w przeciwieństwie do tłumaczeń pisemnych, dzieją się w terminie tym, co oznacza, iż przekład wypowiedzi zawsze tworzony jest na bieżąco. Jest kilka metod tłumaczenia ustnego, oraz najbardziej znanymi a regularnie użytkowanymi są tłumaczenia symultaniczne oraz konsekutywne. Tłumaczenia ustne symultaniczne stosowane są podczas światowych konferencji, gdzie wypowiedzi zagranicznych gości określane są przez specjalistów wysłuchujących przemówień przez słuchawki w dźwiękoszczelnych kabinach.

Symultaniczność tych przekładów liczy na równoczesnej translacji ze słuchu, gdzie komunikat docelowy powstaje już po usłyszeniu wypowiedzi w stylu wyjściowym. Tłumaczenia ustne konsekutywne wynikają z zmianie sytuacji, kiedy tłumacz rozpoczyna interpretowanie i translację dopiero po zakończeniu wypowiedzi przez prelegenta. Zwykle tłumacz konsekutywny pozostaje w otoczeniu rozmówcy podczas wysłuchiwania mówcy oraz przetwarza w trakcie notatki, zaś później wygłasza przemówienie w stylu docelowym imitując możliwie najwierniej stylistykę oryginalnej wypowiedzi. Wszystka z wymienionych technik tłumaczeń tworzy bezpośrednie zalety oraz zalety, zatem nie sposób jednoznacznie orzec o przewadze jednej spośród nich. Rzecz jasna, są i inne formy tłumaczenia ustnego (np. tłumaczenie szeptane, tłumaczenie zdanie po zdaniu lub tłumaczenie a vista), jakie zawierają klimat bardziej bezpośredni i nie wymagają aż tak wysokiego zainteresowania jak wcześniej wymienione techniki, stąd znajdują zastosowanie podczas spotkań nieformalnych.