Dyrektywa unii europejskiej 2012 27 ue

Dyrektywa ATEX to normalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą spełniać produkty przyjęte do celu w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Ułatwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, gdyż jak wiadomo swobodny przepływ towarów to jedyne z pewnych założeń wspólnoty europejskiej.

http://dr-farin-man.fr/#commentcamarchedrfarin

W Polsce ATEX opisany pozostał w Zdecydowaniu Ministra Gospodarki w sytuacji minimalnych wymagań dla narzędzi i sposobów ochronnych danych do zysku w okolicach zagrożonych wybuchem oraz materiałów oraz wiedz pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie określono w sposób szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i technologii, które musi robić artykuł w zależności od otoczenia w jakim będzie on używany. Należy jednak pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi jeszcze spełniać wytyczne czerpiące z własnych ważnych ustaw dotyczących danego asortymentu i korzystać wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym kojarzona jest przedmiotowa zasada są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich stania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu powinien być już zwolniony z sektora. Wykonywa to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat połączonych z dużymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budów i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na określonym stanowisku pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi artykuły w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne wytyczne są zharmonizowane z informacją ATEX. Na obszarze wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.