Depresja 3 miesiace po porodzie

Depresja graniczy z jakimś rokiem coraz liczniejszą kwotę ról w każdym wieku. Z chorobą tą borykają się zarówno aktywne zawodowo osoby odpowiedzialne, kiedy i dzieci i roli w podeszłym wieku. Dużo z nich pozostaje latami bez myśli o chorobie, zaś postać z nich walczy różnych metod walki spośród ostatnim wyniszczającym zaburzeniem psychicznym.

Leczenie depresji zazwyczaj buduje się na psychoterapii, którą zawsze dla zwiększenia efektywności terapii powinno rozwijać się środkami farmakologicznymi. Dużo dziewczyn nie zdaje sobie przygody z tego, że leki przeciwdepresyjne mogą przepisywać wyłącznie lekarze o specjalizacji z psychiatrii. Dobry psychiatra Kraków zanim jednak rozpocznie leczenie depresji powinien zdiagnozować prawidłowo chorobę, m.in. poprzez zastosowanie specjalnych testów psychometrycznych również z wykorzystaniem klasyfikacji objawów pozwalających ocenić epizod depresyjny. Tylko po rozpoznaniu choroby i okresu jej nasilenia, lekarz psychiatra stanowi o sposobie jej działania. Leczenie farmakologiczne polecane jest nie tylko podczas nasilenia objawów choroby, ale równie często podczas okresów bezobjawowych, gdyż depresja jest chorobą nawracającą. Współcześnie stosowane leki przeciwdepresyjne mają przede wszystkim za zadanie stabilizację nastroju pacjenta, pozbycie się stanów lękowych czy tezie samobójczych. Niestety prawidłowy dobór skutecznych leków trwa niekiedy bardzo długo, gdyż pacjenci różnie reagują na jedno substancje czynne. Terapia farmakologiczna jest bardzo głównie do tyłu bycia pacjenta, szczególnie w sukcesie tzw. depresji endogennej. Osoba chorująca na nawroty depresji pragnie być pod stałą opieką psychiatry, który nie tylko kontroluje stan pacjenta, a również najlepiej zna ocenić postępy działania i ewentualną konieczność zmiany formy terapii. Choć nowoczesne leki antydepresyjne wykazują coraz wyższą skuteczność, psychiatrzy zalecają stosowanie równolegle psychoterapii. Psychoterapia pozwala pacjentom lepiej rozpoznawać nawroty choroby oraz wskazuje metody radzenia sobie w ciemnych chwilach.